W ramach proponowanego planu zagospodarowania Służewca Wschodniego uregulowana ma zostać sprawa Fortu VIIA „Służewiec” dawnej, rosyjskiej Twierdzy Warszawa.

To ostatnia szansa, aby uchronić ten zabytek i jedno z niewielu ostatnich zielonych miejsc na Służewcu, przed zabudowaniem.

Co przewiduje plan? Wycinkę większości drzew. Oczywiście, ponieważ fort ma status zabytku, nie można bezpośrednio w nim prowadzić prac, ale – jak wynika z planu zagospodarowania – możliwe jest obudowanie go. Poniżej rysunek z planu zagospodarowania (powiększony obszar fortu, źródło rysunku – http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/EE716640-D02B-4411-A695-A2A065D864DB/628544/AM_ogl_077_20080204_rysunek_plan_czesc_prawa2.jpg – uwaga, oryginał otwiera się bardzo powoli.)

Z rysunku wynika, że inwestor w Forcie będzie miał utrudnione – ale jak się zdaje nie uniemożliwione – zadanie… Czy nie lepiej byłoby wykupić fort (miasto, jak się zdaje, miało realizować program rewitalizacji fortów Twierdzy Warszawa!) i przewidzieć tam teren zielony, miejsce wypoczynku dla mieszkańców? – Tym bardziej, że z planu zagospodarowania wyłączony jest obszar, w którym miał być park, a powstaje – parking. Wg planu bowiem nie wiadomo, co z parkiem Służewieckim (między Wydziałem Zarządzania UW a Rzymowskiego), najprawdopodobniej przestanie też istnieć bazarek z naszej strony Puławskiej (fort zostanie pocięty nowymi uliczkami). Poniżej plan i możliwość skomentowania – gorąco zapraszam. To nasze miejsce, nie bądźmy bierni!

Plan zagospodarowania Służewca - rejon fortu Służewiec